အျပစ္မယူ

Oak Soe Khant

15 Jan 2019

Lyrics

သီခ်င္း-အျပစ္မယူ

ေတးဆို-အုပ္စိုးခန္႕

 

နင္ေလ သတိရလို ့ေနလား

တကယ္ကိုေမ့ပစ္လိုက္ပီလား

နင့္သေဘာ နင့္စိတ္ၾကိဳက္

နင့္ရဲ ့ခိုင္းေစရာ

ဘာမဆိုဦးစားေပး

ငါေလအရမ္းခ်စ္ခဲ့လို ့

နင္အနိုင္ယူသလား

အရာရာ နင့္စိတ္ျကိဳက္ပါ

အကုန္သာ ဖ်က္စီးသြား

နင္ေလ တစ္ေန ့ေတာ့သိမွာပါ

မာယာမေရာတဲ့ ငါ့အခ်စ္မ်ား

ငါ့နွလံုးသားရဲ ့

အနက္ရိႈင္းဆံုးေထာင့္တစ္ေနရာ

နင့္အတြက္ေပးခဲ့

ငါ့အခ်စ္တို ့က အျဖဴထည္ေတြပါ

အဆံုးမရိွ ကန္ ့သတ္မဲ့စြာ

အရင္ကတည္းက

ခ်န္ထားပါ နင္ရဲ ့အေ၀းဆီမွာ

ငါအျပစ္မယူ ခြင့္လႊတ္ေပးမွာပါ

တစ္ခါတစ္ရံ

နင္ေလျပန္သတိ္ရရင္

ေသေပ်ာ္ပါပီ အခ်စ္ေလးရာ

ေမ်ွာ္လင့္တဲ့ တြဲလက္အသစ္စီမွာ

ေပ်ာ္ဖို႕ရာေတာင္းဆုျပဳေနမွာ

အဆင္ေျပမွာပါ အခ်စ္ဆံုးေလးရာ

နာက်င္ဒဏ္ရာေတြနဲ့

ငါရဲ ့ ရင္ခြင္မွာ

နင္ေလ သတိရလို ့ေနလား

တကယ္ကိုေမ့ပစ္လိုက္ပီလား

နင့္သေဘာ နင့္စိတ္ၾကိဳက္

နင့္ရဲ ့ခိုင္းေစရာ

ဘာမဆိုဦးစားေပး

ငါေလအရမ္းခ်စ္ခဲ့လို ့

နင္အနိုင္ယူသလား

အရာရာ နင့္စိတ္ျကိဳက္ပါ

အကုန္သာ ဖ်က္စီးသြား

နင္ေလ တစ္ေန ့ေတာ့သိမွာပါ

မာယာမေရာတဲ့ ငါ့အခ်စ္မ်ား

ငါ့နွလံုးသားရဲ ့

အနက္ရိႈင္းဆံုးေထာင့္တစ္ေနရာ

နင့္အတြက္ေပးခဲ့

ငါ့အခ်စ္တို ့က အျဖဴထည္ေတြပါ

အဆံုးမရိွ ကန္ ့သတ္မဲ့စြာ

အရင္ကတည္းက

ခ်န္ထားပါ နင္ရဲ ့အေ၀းဆီမွာ

ငါအျပစ္မယူ ခြင့္လႊတ္ေပးမွာပါ

တစ္ခါတစ္ရံ

နင္ေလျပန္သတိ္ရရင္

ေသေပ်ာ္ပါပီ အခ်စ္ေလးရာ

ေမ်ွာ္လင့္တဲ့ တြဲလက္အသစ္စီမွာ

ေပ်ာ္ဖို႕ရာေတာင္းဆုျပဳေနမွာ

အဆင္ေျပမွာပါ အခ်စ္ဆံုးေလးရာ

နာက်င္ဒဏ္ရာေတြနဲ့

ငါရဲ ့ ရင္ခြင္မွာ

ခ်န္ထားပါ နင္ရဲ ့အေ၀းဆီမွာ

ငါအျပစ္မယူ ခြင့္လႊတ္ေပးမွာပါ

တစ္ခါတစ္ရံ

နင္ေလျပန္သတိ္ရရင္

ေသေပ်ာ္ပါပီ အခ်စ္ေလးရာ

ေမ်ွာ္လင့္တဲ့ တြဲလက္အသစ္စီမွာ

ေပ်ာ္ဖို႕ရာေတာင္းဆုျပဳေနမွာ

အဆင္ေျပမွာပါ အခ်စ္ဆံုးေလးရာ

နာက်င္ဒဏ္ရာေတြနဲ့

ငါရဲ ့ ရင္ခြင္မွာ

အဆင္ေျပမွာပါ အခ်စ္ဆံုးေလးရာ

နာက်င္ဒဏ္ရာေတြနဲ့

ငါရဲ ့ ရင္ခြင္မွာ

 

 

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added