အဆံုး

Lyrics

သီခ်င္း - အဆံုး

ေတးဆို - ေဇာ္၀င္းထြဋ္

 

တစ္ေန႔ ပင္လယ္ေရေတြ ခမ္းတဲ့ တစ္ေန႔

ေနေရာင္ျခည္ေတြ မလင္းမယ္႔ တစ္ေန႔

ကိုယ္နဲ႔ မင္းနဲ႕ေ၀းမယ့္တစ္ေန႔

အဆံုး ကမာၻမွာ ရွင္သန္ျခင္းမ်ားအဆံုး

အရာရာ ပ်က္သုန္းလို႔ ျပီးဆံုး

ဒီဇာတ္လမ္းေလးလည္း အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆံုး

 

မပူပါနဲ႔ ဘယ္သူမွ မလုိဘူးကြယ္

ျပည့္စံုေနပါတယ္

အၾကိမ္ၾကိမ္စမ္းသပ္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ

မယံုပါနဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ စကားလံုးေတြ

ေ၀းကြာေနစဥ္မွာ

ပိုေတာင္မင္းေလးက သတိထား

 

တစ္ေန႔ ပင္လယ္ေရေတြ ခမ္းတဲ့ တစ္ေန႔

ေနေရာင္ျခည္ေတြ မလင္းမယ္႔ တစ္ေန႔

ကိုယ္နဲ႕ မင္းနဲ႕ေ၀းမယ့္တစ္ေန႔

အဆံုး ကမာၻမွာ ရွင္သန္ျခင္းမ်ားအဆံုး

အရာရာ ပ်က္သုန္းလို႔ ျပီးဆံုး

ဒီဇာတ္လမ္းေလးလည္း အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆံုး

 

အျပန္အလွန္ တစ္ေယာက္လက္ကို

တစ္ေယာက္ကတြဲ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေလးေ၀းေနလည္း

ရွိတဲ့ေမတၱာ ထားတဲ့သစၥာ လံုး၀ မေလ်ာ႔ပါဘူး

 

မပူပါနဲ႕ ဘယ္သူမွ မလုိဘူးကြယ္

ျပည့္စံုေနပါတယ္

အၾကိမ္ၾကိမ္စမ္းသပ္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ

မယံုပါနဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ စကားလံုးေတြ

ေ၀းကြာေနစဥ္မွာ

ပိုေတာင္မင္းေလးက သတိထား

 

တစ္ေန႔ ပင္လယ္ေရေတြ ခမ္းတဲ့ တစ္ေန႔

ေနေရာင္ျခည္ေတြ မလင္းမယ္႔ တစ္ေန႔

ကိုယ္နဲ႔ မင္းနဲ႔ ေ၀းမယ့္ တစ္ေန႔

အဆံုး ကမာၻမွာ ရွင္သန္ျခင္းေတြ အဆံုး

အရာရာ ပ်က္သုန္းလို႔ ျပီးဆံုး

ဒီဇာတ္လမ္းေလးလည္း အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆံုး

 

ဒီရင္ထဲက အခ်စ္

မင္းအတြက္ .. ထာ၀စဥ္ပါ

ဒီရင္ထဲက အခ်စ္

မင္းအတြက္ ... ထာ၀ရပါ

 

 

***Lyrics are from third-parties***

Explore more music on JOOX now.

Free music, live, and karaoke.

Explore more music on JOOX now.

Free music, live, and karaoke.