တဖက္သတ္

Ar-T

11 Mar 2019

Lyrics

သီခ်င္း း တဖက္သတ္

ေတးဆို း Ar-T ၊ ေတးေရး း JAZ3

 

ဒီရင္ကို လႈပ္ႏိုးခဲ့

သူဟာဘယ္သူမ်ားလည္း အာရံုေတြ ေဝဝါးေနၿပီ

ဒါဟာအခ်စ္ပဲလား ေသခ်ာျပန္စဥ္းစား

Baby u got me so easy

နတ္သမီးလိုမ်ိဳး မင္းရဲ႕လွတဲ့အၾကည့္ကစူးရွ

နင့္အျပံဳးမ်ားေန႔တိုင္းေတြ႕ကာ တေယာက္ထဲငါ့မွာအရူးထ

Baby you making me smile

Driving me wild & I'm not gonna lie

ဒီတဖက္သတ္အခ်စ္ကို အဆံုးသတ္ခ်င္ၿပီ

ငါဖြင့္ေျပာႏိုင္ဖို႔ တကယ္ခြန္အားမရွိေတာ့ပါ

ရင္ခုန္သံအတိုင္းသားလည္းၾကား

I can’t let you go

ဆံုးရွံုးရမွာ ေၾကာက္တဲ့စိတ္နဲ႔ ငါဖြင့္ေျပာမိ

 

Baby let me be ur one & only

ျဖစ္ခြင့္ရွိႏိုင္မလား စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့မိ

ဘယ္သူနဲ႔မွအစားထိုးမရ you're all i need

တဖက္သတ္ခ်စ္ေနတဲ့ ငါ့ရဲ႕အျဖစ္ကိုေတြးၾကည့္

Baby let me be ur one & only

ျဖစ္ခြင့္ရွိႏိုင္မလား စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့မိ

ဘယ္သူနဲ႔မွအစားထိုးမရ you're all i need

တဖက္သတ္ခ်စ္ေနတဲ့ ငါ့ရဲ႕အျဖစ္ကိုေတြးၾကည့္

 

မင္းအေၾကာင္းဘဲေတြး

ငါ့မွာ မင္းေၾကာင့္ဘဲေဆြး ရတာ

ခုႏွစ္ ရက္ လနဲ႔ ရာသီေတြေျပာင္းလဲ

ေခ်ေနအံုးေတာ့မွာလား Baby tell me why

အေၾကာင္းျပခ်က္ နင္ေသခ်ာစဥ္းစား

ငါ့ဘက္နင္တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္အံုး

ငါဟာမင္းအတြက္ လိုသံုးတစ္ေယာက္လိုမ်ိဳး

နင္ထားလဲရတယ္ မင္းရဲ႕သေဘာအလိုတိုင္းသာ ဆံုးျဖတ္

မင္းအတြက္ငါ့ရဲ႕ဘဝတစ္ခုလံုးအကုန္ေပးအပ္

ငါဖြင့္ေျပာႏိုင္ဖို႔

တကယ္ခြန္အားမရွိေတာ့ပါ

ရင္ခုန္သံအတိုင္းသားလည္းၾကား

I can’t let you go

ဆံုးရွံုးရမွာ ေၾကာက္တဲ့စိတ္နဲ႔ ငါဖြင့္ေျပာမိ

 

Baby let me be ur one & only

ျဖစ္ခြင့္ရွိႏိုင္မလား စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့မိ

ဘယ္သူနဲ႔မွအစားထိုးမရ you're all i need

တဖက္သတ္ခ်စ္ေနတဲ့ ငါ့ရဲ႕အျဖစ္ကိုေတြးၾကည့္

Baby let me be ur one & only

ျဖစ္ခြင့္ရွိႏိုင္မလား စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့မိ

ဘယ္သူနဲ႔မွအစားထိုးမရ you're all i need

တဖက္သတ္ခ်စ္ေနတဲ့ ငါ့ရဲ႕အျဖစ္ကိုေတြးၾကည့္

 

Baby let me be ur one & only

ျဖစ္ခြင့္ရွိႏိုင္မလား စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့မိ

ဘယ္သူနဲ႔မွအစားထိုးမရ you're all i need

တဖက္သတ္ခ်စ္ေနတဲ့ ငါ့ရဲ႕အျဖစ္ကိုေတြးၾကည့္

Baby let me be ur one & only

ျဖစ္ခြင့္ရွိႏိုင္မလား စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့မိ

ဘယ္သူနဲ႔မွအစားထိုးမရ you're all i need

တဖက္သတ္ခ်စ္ေနတဲ့ ငါ့ရဲ႕အျဖစ္ကိုေတြးၾကည့္

 

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added