မင္းနဲ႔ထုိက္တန္တဲ့လူ

Aung Htet

14 Feb 2019

Lyrics

သီခ်င္း - မင္းနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့လူ

ေတးဆို - ေအာင္ထက္

 

မင္းအခ်စ္နဲ႔ ငါမတန္ဘူးဆို

ေမ့ပစ္လိုက္ ဒီလူတစ္ေယာက္ကို

ငါသိပ္ခ်စ္လို႔ မြန္းက်ပ္ရင္

မင္းမုန္းပစ္လိုက္ပါေဟ့

မင္းဘက္က အျမင္တစ္ခုဟာ

အမွားႀကီးလို႔ ငါမျမင္ဘူးေလ

လူအားလံုးက ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ကိုယ္

ရွိတတ္ၾကတာပဲ

မင္းမေပးခ်င္တဲ့အခ်စ္ကို

အတင္းအက်ပ္ေပးဖို႔မလို

မင္းနဲ႔ထိုက္တန္တယ္ ထင္တဲ့လူကိုေပး

မင္းရွင္းျပမေနနဲ႔

ငါနားလည္တယ္

အခ်စ္ဆိုတဲ့

အဓိပၸာယ္ႀကီးကိုငါခံစားတတ္တယ္

ကိုယ့္ဘက္ကခ်စ္မွအခ်စ္လို႔

လူေတြထင္တတ္ၾကတာသိတယ္

မင္းသတ္မွတ္တဲ့

ဘယ္လိုအခ်စ္က

ငါလိုလူနဲ႔ထိုက္တန္သလဲ

မင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အေရးႀကီးတယ္

ငါေမွ်ာ္လင့္ေနရံုပဲအခ်စ္ရယ္

မင္းမေပးခ်င္တဲ့အခ်စ္ကို

အတင္းအက်ပ္ေပးဖို႔မလို

မင္းနဲ႔ထိုက္တန္တယ္ ထင္တဲ့လူကိုေပး

မင္းရွင္းျပမေနနဲ႔

ငါနားလည္တယ္

အခ်စ္ဆိုတဲ့

အဓိပၸာယ္ႀကီးကိုငါခံစားတတ္တယ္

ကိုယ့္ဘက္ကခ်စ္မွအခ်စ္လို႔

လူေတြထင္တတ္ၾကတာသိတယ္

မင္းသတ္မွတ္တဲ့

ဘယ္လိုအခ်စ္က

ငါလိုလူနဲ႔ထိုက္တန္သလဲ

မင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အေရးႀကီးတယ္

ငါေမွ်ာ္လင့္ေနရံုပဲအခ်စ္ရယ္

ကိုယ့္ဘက္ကခ်စ္မွအခ်စ္လို႔

လူေတြထင္တတ္ၾကတာသိတယ္

မင္းသတ္မွတ္တဲ့

ဘယ္လိုအခ်စ္က

ငါလိုလူနဲ႔ထိုက္တန္သလဲ

မင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အေရးႀကီးတယ္

ငါေမွ်ာ္လင့္ေနရံုပဲအခ်စ္ရယ္

ကိုယ့္ဘက္ကခ်စ္မွအခ်စ္လို႔

လူေတြထင္တတ္ၾကတာသိတယ္

မင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အေရးႀကီးတယ္

ငါေမွ်ာ္လင့္ေနရံုပဲအခ်စ္ရယ္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added