ၾကယ္

The Zero

21 Mar 2019

Lyrics

သီခ်င္း - ၾကယ္

ေတးဆို - The Zero

 

ပစ္သြားတဲ့ငါ့ကို နာက်င္စရာ

စကားလံုးမ်ားနင္းေျခြဖို ့ငါလည္စင္း ေပးထားတယ္

ျပန္မေျပာနဲ ့ငါ့ကို ဒီလိုဇာတ္သိမ္းဖို ့

ျဖစ္လာေအာင္လဲငါ့အမွားခ်ည္းပဲတဲ့

ေက်နပ္တယ္နင္ေျပာတာမွန္တယ္

 

ေနေရာင္ေလာက္မေတာက္ပတဲ့ ငါ့ဘ၀ဟာ

ၾကယ္ေလာက္ပဲလင္းလက္ႏိုင္တယ္

ငါလဲၾကယ္လိုပဲ ေၾကြကာက်လို ့တိုက္စားရင္းေပ်ာက္ကြယ္

နင္ဆုေတာင္းျပည့္ႏိုင္ပါတယ္

အရာဝတၳဳမ်ားလိုသက္ေရာက္မႈတိုင္းက

 

တုန္ ့ျပန္ႏိုင္တယ္ဆိုရိုးစကားရွိတယ္

ဒါဆိုရင္ေပးဆပ္မႈမ်ားအေပၚ

လူေတြတန္ဖိုးတစ္ခု ျဖတ္ေနသလိုမ်ိဳး

ငါေပးသေလာက္မရခဲ့

ေက်နပ္တယ္နင္ေျပာတာမွန္တယ္

 

ေနေရာင္ေလာက္မေတာက္ပတဲ့ ငါ့ဘ၀ဟာ

ၾကယ္ေလာက္ပဲလင္းလက္ႏိုင္တယ္

ငါလဲၾကယ္လိုပဲ ေၾကြကာက်လို ့တိုက္စားရင္းေပ်ာက္ကြယ္

နင္ဆုေတာင္းျပည့္ႏိုင္ပါတယ္

ေက်နပ္တယ္နင္ေျပာတာမွန္တယ္

 

ေနေရာင္ေလာက္မေတာက္ပတဲ့ ငါ့ဘ၀ဟာ

ၾကယ္ေလာက္ပဲလင္းလက္ႏိုင္တယ္

ငါလဲၾကယ္လိုပဲ ေၾကြကာက်လို ့တိုက္စားရင္းေပ်ာက္ကြယ္

နင္ဆုေတာင္းျပည့္ႏိုင္ပါတယ္

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added