ေက်ာခင္းတံတားမ်ား

Lay Phyu

10 Nov 2018

Lyrics

သီခ်င္း - ေက်ာခင္းတံတားမ်ား

ေတးဆို - ေလးျဖဴ

 

ပင္လယ္ျပင္ သမုဒၵရာ

ေရေတြ၀င္လာနားဖုိ႔

ရင္ခြင္ဖြင့္ေပးထား

ေကာင္းကင္ တိမ္ေတြေလေပၚပိုက္လို႔

ရင္ဖြင့္ေစာင့္ေလွ်ာက္လို႔ထား

ကမၻာေျမျပင္အႏွံ႔မွာ

အနာခံၾကင္နာေမတၱာ သံသရာရွည္ခဲ့ၾက

သကၠရာဇ္မ်ားစြာ ဘ၀အဆက္ဆက္

ထာ၀ရသက္ရွိအလွတရား

ျမင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ မျမင္သည္ျဖစ္ေစ

မရပ္တန္႔ဂရုဏာမ်ား

ကိုယ္တိုင္၀င္ခံစားေလ ပိုနက္ရွိဳင္းေလ

ေက်ာခင္းတံတားေပၚကအမွန္တရား

ေျမဆီလႊာေပၚမွာ ထြန္ယက္သြား

အသက္ထက္ရင့္မွည့္တဲ့ ေပးဆပ္ျခင္းေတြအား

နာက်င္ေလတဲ့ဝဋ္ေၾကြး ခ်ိဳျမိန္စြာဟစ္ေၾကြး

ဒဏ္ရာေတြေပၚမွာ ယဥ္ပါးကစား

အတၱေတြမီးပံုရွိဳ႕ျပီးမွ

တေလာကလံုးလင္းေစမယ့္ ခ်စ္ျခင္းတရားတဲ့လား

ေနေရာင္ျခည္ေအာက္မွာ ပီျပင္ေလတဲ့ေသာက

ရင္ခြင္အက္ေၾကာင္းမ်ား

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုယ္တိုင္စီရင္သတ္ျဖတ္

ရင္ပြင့္ကြဲထြက္လုမတတ္

အရာရာကိုၾကားနာ

စိန္ေခၚႏိုင္တဲ့ႏွလံုးသား

ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ား

အစအဆံုးအလယ္ ဘ၀ရဲ႕အဘိဓါန္မွာ

ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္းအစစ္မ်ား

ျမင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ မျမင္သည္ျဖစ္ေစ

မရပ္တန္႔ဂရုဏာမ်ား

ကိုယ္တိုင္၀င္ခံစားေလ ပိုနက္ရွိဳင္းေလ

ေက်ာခင္းတံတားေပၚကအမွန္တရား

ဘ၀ေျမဆီလႊာေပၚမွာ ထြန္ယက္သြား

အသက္ထက္ရင့္မွည့္တဲ့ ေပးဆပ္ျခင္းေတြအား

နာက်င္ေလတဲ့ဝဋ္ေၾကြး ခ်ိဳျမိန္စြာဟစ္ေၾကြး

ဒဏ္ရာေတြေပၚမွာ ယဥ္ပါးကစား

အတၱေတြမီးပံုရွိဳ႕ျပီးမွ

တေလာကလံုးလင္းေစမယ့္ ခ်စ္ျခင္းတရားတဲ့လား

ျမင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ မျမင္သည္ျဖစ္ေစ

မရပ္တန္႔ဂရုဏာမ်ား

ကိုယ္တိုင္၀င္ခံစားေလ ပိုနက္ရွိဳင္းေလ

ေက်ာခင္းတံတားေပၚကအမွန္တရား

ဘ၀ေျမဆီလႊာေပၚမွာ ထြန္ယက္သြား

အသက္ထက္ရင့္မွည့္တဲ့ ေပးဆပ္ျခင္းေတြအား

နာက်င္ေလတဲ့ဝဋ္ေၾကြး ခ်ိဳျမိန္စြာဟစ္ေၾကြး

ဒဏ္ရာေတြေပၚမွာ ယဥ္ပါးကစား

အတၱေတြမီးပံုရွိဳ႕ျပီးမွ

တေလာကလံုးလင္းေစမယ့္ ခ်စ္ျခင္းတရားတဲ့လား

တေလာကလံုးလင္းေစမယ့္ ခ်စ္ျခင္းတရားတဲ့လား

 

***Lyrics are from third-parties***

cover
00:0000:00
Play Queue

No songs added