Bruno Mars

Bruno Mars

505.5k Followers

Bruno Mars သည္အဆိုေတာ္ ၊ သီခ်င္းေရးသူ ၊ ထုတ္လုပ္သူ ၊ dancer ႏွင့္ Choreographer တေယာက္ျဖစ္သည္။ ေမြးေန႔ း 8 October 1985 သီခ်င္းအမိ်ဳးအစား း Pop ၊ R&B ၊ Soul ၊ Funk Label: Atlantic Records (Warner Music Group) စတင္ဝင္ေရာက္သည္႔ခုႏွစ္ း 2014 ဆုရရိွမွဳမ်ား - Top Radio Song (Billboard Music Awards, 2011) - Best New Act, Best Push (MTV Europe Music Awards, 2011) - International Male Solo Artist (Brit Awards, 2012 & 2014) - British Single of the Year (Brit Awards, 2015) - Best Song (MTV Europe Music Awards, 2013) - 8x Awards (American Music Awards) - 11x Awards (Grammy Awards) ေရပန္းစားသီခ်င္းမ်ား - Just the Way You Are (2010) - Grenade (2010) - The Lazy Song (2011) - Marry You (2011) - Locked Out of Heaven (2012) - When I Was Your Man (2013) - 24K Magic (2016) - That's What I Like (2017) - Versace on the Floor (2017) Album - Doo-Wops & Hooligans (2010) - It's Better If You Don't Understand EP (2010) - Unorthodox Jukebox (2012) - 24K Magic (2016) Reference: Wikipedia

Read more

Tracks

About Bruno Mars
Bruno Mars သည္အဆိုေတာ္ ၊ သီခ်င္းေရးသူ ၊ ထုတ္လုပ္သူ ၊ dancer ႏွင့္ Choreographer တေယာက္ျဖစ္သည္။
ေမြးေန႔ း 8 October 1985
သီခ်င္းအမိ်ဳးအစား း  Pop ၊ R&B ၊ Soul ၊ Funk
 Label: Atlantic Records (Warner Music Group)
စတင္ဝင္ေရာက္သည္႔ခုႏွစ္ း 2014

ဆုရရိွမွဳမ်ား
- Top Radio Song (Billboard Music Awards, 2011)
- Best New Act, Best Push (MTV Europe Music Awards, 2011)
- International Male Solo Artist (Brit Awards, 2012 & 2014)
- British Single of the Year (Brit Awards, 2015)
- Best Song (MTV Europe Music Awards, 2013)
- 8x Awards (American Music Awards)
- 11x Awards (Grammy Awards)
ေရပန္းစားသီခ်င္းမ်ား
- Just the Way You Are (2010)
- Grenade (2010)
- The Lazy Song (2011)
- Marry You (2011)
- Locked Out of Heaven (2012)
- When I Was Your Man (2013)
- 24K Magic (2016)
- That's What I Like (2017)
- Versace on the Floor (2017)
Album
- Doo-Wops & Hooligans (2010)
- It's Better If You Don't Understand EP (2010)
- Unorthodox Jukebox (2012)
- 24K Magic (2016)

Reference: Wikipedia

You May Also Like