Phyu Phyu Kyaw Thein

Phyu Phyu Kyaw Thein

86.3k Followers

ဖြူဖြူကျော်သိန်းသည် သူရဲ့ တင်ဆက်မှု ၊ ဝတ်စုံ ကြောင့်လူသိများထင်ရှားသောမြန်မာပေါ့ပ် ၊ ရောခ့်အဆိုတော်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတည်းကယူနီဆက်အနုပညာသံတမံဖြစ်ခဲ့သည်။

Read more

Tracks

About Phyu Phyu Kyaw Thein
ဖြူဖြူကျော်သိန်းသည် သူရဲ့ တင်ဆက်မှု ၊ ဝတ်စုံ ကြောင့်လူသိများထင်ရှားသောမြန်မာပေါ့ပ် ၊ ရောခ့်အဆိုတော်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတည်းကယူနီဆက်အနုပညာသံတမံဖြစ်ခဲ့သည်။