Listen to Okwami Ngokwakho song with lyrics from Zahara

Okwami Ngokwakho

Zahara1 Jan 2013

Okwami Ngokwakho Lyrics

Okwami Ngokwakho - Zahara

Composer:R. Malinga

Ndizohamba naye ndizohlala naye

Okwakho Ngokwam

Ndizohamba naye ndizohlala naye

Okwakho Ngokwam

Bazamile yoh ukusohlukanisa

Okwakho Ngokwam

Bazamile yoh ukusohlukanisa

Okwakho Ngokwam

Ndikhumbula elilanga Ilanga lokuqala

Ndisadibana Nawe

Wandithembisa ngezulu nomhlaba

Wathi Ngingowakho

Azange wabubona ubuhl' obungaka

Akekho njengawe

Ndisuka ndincume xa ndicinga

Ngawe ngoba ndongowakho

Ndizohamba naye ndizohlala naye

Okwakho ngokwam

Bazimile yoh ukusohlukanisa

Okwakho Ngokwam

Bazimile yoh ukusohlukanisa

Okwakho Ngokwam

Bazamile yoh ukusohlukanisa

Okwakho Ngokwam

Ndizohamba naye ndizohlala naye

Okwakho Ngokwam

Ndizohamba naye ndizohlala naye

Okwakho Ngokwam

Bazamile yoh ukusohlukanisa

Okwakho Ngokwam

Bazamile yoh ukusohlukanisa

Okwakho Ngokwam

Ndikhumbul' elilanga

Ilanga lokuqala ndisadibana nawe

Wandithembisa ngezulu nomhlaba

Wathi ndingowakho

Azange wabubona ubuhl' obungaka

Akekho nje ngam

Ndisuka ndincume xa ndicinga ngawe

Ngoba ndingowakho

Ndizohamba naye ndizohlala naye

Okwakho ngokwam

Ndizohamba naye ndizohlala naye

Okwakho ngokwam

Bazamile yoh ukusohlukanisa

Okwakho ngokwam ngokwam

Bazamile yoh ukusohlukanisa

Okwakho ngokwam ngokwam

Ndizohamba naye ndizohlala naye

Okwakho Ngokwam

Inzubo zo

Ndizohamba naye ndizohlala naye

Okwakho Ngokwam

Oh oh man

Bazamile yoh ukusohlukanisa

Okwakho Ngokwam

Bazamile yoh ukusohlukanisa

Okwakho Ngokwam

 

Hete bamu ete

Comments for Okwami Ngokwakho (2)

Sbusiso Makhotha
Sbusiso Makhotha

Nice song

t.man
t.man

heat always 🔥