Listen to Halina, Lumapit Sa Akin song with lyrics from Junjun Borres SJ

Halina, Lumapit Sa Akin

Junjun Borres SJ21 Aug 2015

Halina, Lumapit Sa Akin Lyrics

Halina, Lumapit Sa Akin - Junjun Borres SJ

Written by:Danilo B Isidro SJ

 

Kaibigan tantuin mong

 

Isang paglalakbay ang buhay

 

Sangasangang landas ay may kahirapan

Kung may lungkot o panganib sa yo'y

Biglaang dumalaw

 

O kung ikaw ay mapagod

 

Sa bigat ng 'yong pasan

Panginoon ang balingan

Panginoon ang asahan

 

Wika niya'y halina lumapit sa akin

Kayong mga napapagal aking pagiginhawain

Bigat ng inyong pasanin

 

Ay aking pagagaangin

 

Halina halina kaibigan

 

Lumapit sa akin

 

Kaibigan tantuin mong

 

Isang paglalayag ang buhay

 

Maalon ang dagat at may kalaliman

 

Kung may unos at may hanging 'di mo

 

Kayang paglabanan

 

At sa gabing kadiliman

Ni tala ay walang tanglaw

 

Panginoon ang balingan

Panginoon ang asahan

 

Wika niya'y halina lumapit sa akin

 

Kayong mga napapagal aking pagiginhawain

Bigat ng inyong pasanin

 

Ay aking pagagaangin

 

Halina kaibigan

 

 

Lumapit sa akin