Listen to Ingenting förändras av sig själv song with lyrics from Hoola Bandoola Band

Ingenting förändras av sig själv

Hoola Bandoola Band18 Aug 2011

Ingenting förändras av sig själv Lyrics

Ingenting förändras av sig själv - Hoola Bandoola Band

Written by:Mikael Wiehe

 

Vi var en gå ng av samma slag

 

Vi trodde bä gge på alla lö ftena man gav

 

Men dagen gick och det blev kvä ll

 

Och ingenting fö rä ndrade sej sjä lv

 

Det tog sin tid att se det klart

 

Att det vi skapar sjä lva

 

Det ä r det enda som blir av

 

Vi kunde gott behö vt din hjä lp

 

Fö r ingenting fö rä ndras av sej sjä lv

 

Tiden nä r vi fö ddes eller platsen dä r vi bor

 

Minnena ä r inte lä ngre nog

 

Nej det ä r kamp fö r samma framtid

 

Och tro på samma må l

 

Som gö r att man kan sä g' man hö r ihop

 

Tiden nä r vi fö ddes eller platsen dä r vi bor

 

Minnena ä r inte lä ngre nog

 

Nej det ä r kamp fö r samma framtid

 

Och tro på samma må l

 

Som gö r att man kan sä g' man hö r ihop

 

Det har bli'tt sent och jag ska gå

 

Jag slutar aldrig hoppas att jag ska få dej fö rstå

 

Om nå t ska brinna krä vs det eld

 

Fö r ingenting fö rä ndras av sej sjä lv

 

Om nå t ska brinna krä vs det eld

 

Fö r ingenting fö rä ndras av sej sjä lv

 

***Lyrics are from third-parties***