Listen to Ndotangira Poyi song with lyrics from Oliver Mtukudzi

Ndotangira Poyi

Oliver Mtukudzi21 Dec 2010

Ndotangira Poyi Lyrics

Ndotangira Poyi - Oliver Mtukudzi

 

Written by:Oliver Mtukudzi

 

Dai ndakaziva haitungamire

 

Dai ndakaziva haitungamire

 

Ndingadai ndakaramba ndiripwere bbanguu

 

Zenze tuku zenze tuku ndayaruka

 

Zenze tuku zenze tuku ndayaruka

 

Dai ndakaziva haitungamire

 

Ndingadai ndakaramba ndiripwere babanguooo

 

Nyararai henyu inga ndimi mhuka huru wani

 

Nyararai henyu inga ndimi mhuka huru wani

 

Zvikanzi uriwedangwe chitonga tione

 

Uriwedangwe chitonga tione

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhuka huru wani

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Dai ndakaziva haitungamire

 

Ndingadai ndakaramba ndiripwere bbangu oooo

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi

 

Ndingadai ndakaramba ndiripwere bbangu oooo

 

Zvepamusha uno hona zvondiremera

 

Aiwa zvandiwandira

 

Vakati uriwedangwe chipedzaa tione

 

Uriwedangwe chitonga tione

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Makuva masere ashaya neakomba

 

Ndotangira poyi

 

Makuva masere ashaya neakomba

 

Ndotangira poyi

 

Dai ndakaziva haitungamire

 

Ndingadai ndakaramba ndiri pwere babanguoo

 

Ndetangira poyi kutangira poipoi ndetangira poi

 

Ndetangira poyi kutangira poipoi ndetangira poi

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Ndetangira poyi kutangira poiko

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Uriwedangwe chitonga tione

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Tonga tione chitonga tione

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Tonga tione chitonga tione

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Ndingadai ndakaramba ndiri pwere babanguuoo

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Uriwedangwe chipedza tione

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Ndetangira poipoi ndetangira poiko

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Ndetangira poyi poi poi ndetangira poi poi poi

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Tonga tione chitonga tione

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

Zenze tuku ndakura

 

Nyararai henyu samanyanga inga ndimi mhukahuru wani

 

***Lyrics are from third-parties***

Comments for Ndotangira Poyi

No comments yet. Be the first to comment!