Listen to Lea Halalela (From "Rhythm of the Pride Lands") song with lyrics from Khululiwe Sithole

Lea Halalela (From "Rhythm of the Pride Lands")

Khululiwe Sithole6 Sep 2011

Lea Halalela (From "Rhythm of the Pride Lands") Lyrics

Lea Halalela (无比圣洁) (《狮子王》电影插曲) - Khululiwe Sithole

Fatshe leso

 

Lea halalela

 

Fatshe leso

 

Lea halalela

 

Uli-buse le lizwe

 

Izwe lethu

 

Mhlaba wethu

 

Uli phathe Kahle

 

Izwe lethu

 

Izwe lethu

 

Uzo libusa

 

Le lizwe

 

Uli buse kahle

 

Uzo libusa

 

Le lizwe

 

Le lizwe

 

Fatshe leso

 

Lea halalela

 

Fatshe leso

 

Lea halalela

 

Uli-buse le lizwe

 

Izwe lethu

 

Mhlaba wethu

 

Uli phathe Kahle

 

Izwe lethu

 

Izwe lethu

 

Uzo libusa

 

Le lizwe

Uli buse kahle

 

Uzo libusa

 

Le lizwe

 

Le lizwe

 

Fatshe leso

 

Lea halalela

 

Fatshe leso

 

Fatshe leso

 

Lea halalela

 

Uzo libusa

 

Le lizwe

 

Uli buse kahle

Uzo libusa

 

Le lizwe

 

Uzo libusa

 

Le lizwe

 

Uli buse kahle

 

Uzo libusa

 

 

Le lizwe