Listen to Birima (Album Version) song with lyrics from Youssou N'Dour

Birima (Album Version)

Youssou N'Dour24 Feb 2004

Birima (Album Version) Lyrics

Birima - Youssou N'Dour

Written by:Ndeye Mbaye/Youssou N'D

Maysa tende jodo

 

Yaa moom liile

Maysa tende jodo

 

Yaa moom liile

Maysa tende jodo

 

Ya a moom liile

Hi woy birima

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

 

Woy birima

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

 

Woy birima

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

 

Woy birima

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Buri samba laobe

 

Yaa moom liile

Buri samba laobe

 

Yaa moom liile

 

Buri samba laobe

 

Yaa moom liile

Hi woy birima

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

 

Woy birima

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Damel maisa penda joor

 

Jooro jooro jooro jooro ho ho ho hoy

Sama waaji ken dula jam naani

 

Woy birima

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

 

Mmmm mmm

Wooy tedi ngoné maarne be sambaa

 

Kuli baca senge ndat biran ngamoo

Ngoné maca nas mbay maca jeeri

 

Samba yaasimooooo dike mbay kuja dooooki

 

Yay borom mbaboor mi

Hi di woy birima

 

Sama waaji ken dula jam naanee

Woy birima

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Dogo fal ak mawa joor kumba samba yaay jaloor

Dogo dogo

Ho ho ho

Aziz o mbay dogo xam nga yoon wee

 

Woy birima

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee

Maisa tendo jooro jooro

 

A mari ngone sobel kayor niila

 

Woy birima

 

 

Fumu yendu ma yendu fa yendo naanee