Listen to Naroon Sa Rosas Ang Mahal Niyang Dugo song with lyrics from Noel Cabangon

Naroon Sa Rosas Ang Mahal Niyang Dugo

Noel Cabangon21 Aug 2015

Naroon Sa Rosas Ang Mahal Niyang Dugo Lyrics

Naroon Sa Rosas Ang Mahal Niyang Dugo - Noel Cabangon

Naroon

Sa rosas

 

Ang mahal n'yang dugo

 

Naroon

Sa bituin

 

Ang mata niyang

Kay ningning

 

Kinang ng katawan ay

Hamog ang anyo

 

Sa habulan

 

Ang luha niya

Ay naroon din

 

Ang mukha niya'y hayan

 

Sa bawat bulaklak

 

Ang puno

 

Awit ng ibon

 

Ay kaniya rin tinig

Bawat baton matitigas

Ay sulat ng

 

Kamatayan

 

Siyang

 

Muli

 

Ang lahat ng landas

 

Pudpod ng panga niya

 

Ang hampas ng dagat

Puso niya ang tibok

 

Bawat munting tinig ay

Kaniyang korona

 

Bawat punong kahoy

 

Ay nagka hindi parang krus

 

Ang lahat ng landas

 

Pudpod ng panga niya

Ang hampas ng dagat

 

Puso niya ang tibok

 

Bawat munting tinig ay

 

Kaniyang korona

 

Bawat punong kahoy

 

Ay nagka 'di parang krus

 

Naroon

Sa rosas

 

Ang mahal n'yang dugo

 

Naroon

Sa bituin

 

Ang mata niyang

Kay ningning

 

Kinang ng katawan ay

 

Hamog ang anyo

 

Sa habulan

 

Ang luha niya

 

Ay naroon din

 

Naroon din

 

Naroon

 

 

Din