Listen to Ng'yekeleni ((Explicit)) song with lyrics from Cassper Nyovest

Ng'yekeleni ((Explicit))

Cassper Nyovest, Black Thought5 May 2017

Comments for Ng'yekeleni ((Explicit)) (14)

Thuto
Thuto

🔥

Themba Manganyi
Themba Manganyi

Dope shit💥🔥

Aq Takuba Jr
Aq Takuba Jr

Yah that verse though bruh!

cass Second verse 😭😭😭😭😭🔥🔥🔥🍐🔥🔥🔥🔥

Aq Takuba Jr
Aq Takuba Jr

This is hip hop mutherfuckers ....Cass rapped from the heart

Sbuda
Sbuda

cass Second verse 😭😭😭😭😭🔥🔥🔥🍐🔥🔥🔥🔥

lunathi
lunathi

never gets old

Műhå Błåčķ Đęm Måłïřø
Műhå Błåčķ Đęm Måłïřø

yeah

this is hot

Howard Mogano
Howard Mogano

this is hot

Jovis Malankane Sabaguy
Jovis Malankane Sabaguy

hot🔥🔥🔥

Khayalethu Dlamini
Khayalethu Dlamini

🔥 🔥 🔥