Listen to O Bayan Ng Diyos song with lyrics from Rey Malipot

O Bayan Ng Diyos

Rey Malipot21 Aug 2015

O Bayan Ng Diyos Lyrics

O Bayan Ng Diyos - Rey Malipot

Written by:Arnel Aquino Sj

 

O bayan ng diyos itaas ang kamay at magdiwang at magdiwang

Awit ng sigla ibaling sa kalangitan

Purihin ang diyos na buhay

Tayo'y kanyang mahal inaaruga

Na't kinagigiliwan pa

 

Pag ibig n'ya'y kay lalim kay saya kay lalim kay saya

 

O bayan ng diyos itaas ang kamay at magsayaw at magsayaw

Liwanag ng diyos nagpawi ng kadiliman pangungulila't lungkot

H'wag nang mag alala puso

Nating aba nilikha n'yang tahanan n'ya

 

Pag ibig n'ya'y kay lalim

Kay sigla kay lalim kay sigla

 

Kung sarili n'yang anak pinagkaisa n'ya

 

Sa sisinghap singhap na bayan nating makasarili makasalanan

H'wag nang mag alinlangan pang tayo'y kanyang sasamahan

 

Kailanma'y 'di tayo iiwan

Kailanma'y 'di tayo iiwan kailan may di tayo iiwan

 

Iiwan

O bayan ng diyos itaas ang kamay at magdiwang at magdiwang

Awit ng sigla ibaling sa kalangitan

Purihin ang diyos na buhay

Tayo'y kanyang mahal inaaruga na't kinagigiliwan pa

 

Pag ibig n'ya'y kay lalim kay

 

Saya kay lalim kay saya

 

O bayan ng diyos itaas ang kamay at magsayaw at magsayaw

Liwanag ng diyos nagpawi ng kadiliman pangungulila't lungkot

H'wag nang magalala puso nating aba nilikha n'yang tahanan n'ya

Pag ibig n'ya'y kay lalim kay sigla

 

Pag ibig n'ya'y kay lalim kay sigla

 

 

Kay lalim kay sigla