Listen to Sevdanın Son Vuruşu song with lyrics from Tarkan

Sevdanın Son Vuruşu

Tarkan29 Jul 2010

Sevdanın Son Vuruşu Lyrics

Sevdanin Son Vurusu (Remix) - Tarkan (塔坎)

Yüreðimde zincirler kýrýlýyor duydun mu

 

Nefes nefes bu gece sevdanýn son vuruþu

 

Sen hiç böyle sevdin mi

 

Sen hiç böyle oldun mu

 

Baþ eðdim yine aþka

 

Ama bu son sayðý duruþu

 

Sen hiç böyle sevdin mi

 

Sen hiç böyle oldun mu

 

Baþ eðdim yine aþka

 

Ama bu son sayðý duruþu

 

Seni karanlýklara býrakmak istemezdim hiç

 

Anýlarýmý solmuþ çiçekler süslemezdi hiç

 

Ardýndan acýtacak bir tek söz söylemezdim

 

Ben hiç hakketmedim ki böyle unutuluþu

 

Sen aþký çiçek böcek güneþ bulut sanmýþsýn

 

Mevsimlerine göre uyuyup uyanmýþsýn

 

Sen artýk benden sonra sevemezsin yanmýþsýn

 

Yüreðimden çýkardým attým kör kurþunu

 

Sen aþký çiçek böcek güneþ bulut sanmýþsýn

 

Mevsimlerine göre uyuyup uyanmýþsýn

 

Sen artýk benden sonra sevemezsin yanmýþsýn

 

Yüreðimden çýkardým attým kör kurþunu

 

Seni karanlýklara býrakmak istemezdim hiç

 

Anýlarýmý solmuþ çiçekler süslemezdi hiç

 

Ardýndan acýtacak bir tek söz söylemezdim

 

Ben hiç hakketmedim ki böyle unutuluþu

 

Sen aþký çiçek böcek güneþ bulut sanmýþsýn

 

Mevsimlerine göre uyuyup uyanmýþsýn

 

Sen artýk benden sonra sevemezsin yanmýþsýn

 

Yüreðimden çýkardým attým kör kurþunu

 

Sen artýk benden sonra sevemezsin yanmýþsýn

Yüreðimden çýkardým attým kör kurþunu

 

Yüreðimden çýkardým attým kör kurþunu

 

Yüreðimden çýkardým attým kör kurþunu

 

Yüreðimden çýkardým attým kör kurþunu