Listen to iParty song with lyrics from Mshayi

iParty

Mshayi, Mr. Thela, T-Man31 Jan 2020

Comments for iParty (27)

Ntomfoot WaKb Madela
Ntomfoot WaKb Madela

What a dope track.. ๐ŸŽ‰๐Ÿ˜˜๐ŸŽถ๐ŸŽŠ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ˜ฎ

Kelo Meloh Mbhense
Kelo Meloh Mbhense

Aah! le number yenza 1๐Ÿฅฐ๐Ÿคช๐Ÿ’–๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ thina songena kuvaliwe ๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฃ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ˜๐Ÿ”ฅ๐Ÿ˜๐Ÿ”ฅ

WakaberrY
WakaberrY

Me too

๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚ASILALI

Tshegofatso Tshepi Kereeditse
Tshegofatso Tshepi Kereeditse

I will forever love this song ๐Ÿ˜ซ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

WakaberrY
WakaberrY

๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚๐Ÿฅ‚ASILALI

fulephuathe
fulephuathe

๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅโค๏ธ

sona
sona

๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

Ole Ratow
Ole Ratow

๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿคž๐Ÿ”ฅโค๏ธโค๏ธโค๏ธ๐ŸŽต๐ŸŽถ๐ŸŽ™๏ธ๐ŸŽค

kaka
kaka

๐Ÿ’ฏ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ

Denzil Marais
Denzil Marais

๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ๐Ÿ’ฏ