Listen to Fo Shan Zan Xian Sheng (Album Version) song with lyrics from 李龙基

Fo Shan Zan Xian Sheng (Album Version)

李龙基31 Jan 2010

Fo Shan Zan Xian Sheng (Album Version) Lyrics

佛山赞先生 (Album Version) - 李龙基 (Lee Lung Kee)

应抛开今生挂牵

漫天风雨在眼前

任它鲜血染衣衫

辛酸苦痛亦安然

轻抛开心中爱万千

任它嗟怨负了情

独惊相对欠凄怆

心中真意未敢言

燃起千里火焰不畏惧

解众生苦难壮志冲天

一生中悲欢我自知

剩得恩怨缠绵

难得碧血不空溅

辛酸苦痛亦安然

燃起千里火焰不畏惧

解众生苦难壮志冲天

一生中悲欢我自知

剩得恩怨缠绵

难得碧血不空溅

辛酸苦痛亦安然

难得碧血不空溅

辛酸苦痛亦安然

 

***Lyrics are from third-parties***