Katiusha Lyrics

Katiusha - Limpopo/Igor Yuzov of Red Elvises/Oleg Bernov of Red Elvises

Rastvitali yablani I grusha

Paplyli tumani nat rikoy

Vykhadila na byerik katyusha

Na vysoky byerik na krutoy

Vykhadila na byerik katyusha

Na vysoky byerik na krutoy

 

Vykhadila pyenyu zavadila

Pra stipano sizava arla

Pra tavo katorava lyublila

Pra tavo tchi pisma birigla

Pra tavo katorava lyublila

Pra tavo tchi pisma birigla

 

Oy ty pyesnya pisyenka divikhchya

Ty liti za yasnym soltsim fslyet

I voytsu dalyech pagraduchye

Ot katyushi pirigay privyet

I voytsu dalyech pagraduchye

Ot katyushi pirigay privyet

 

Pust on fspomnit dyevushku prastuyu

Pust islychit kak ana payot

Pust on zyemlyu birizhot radnuyu

 

A lyubov katyusha sbirizhot

Pust on zyemlyu birizhot radnuyu

A lyubov katyusha sbirizhot

 

Rastvitali yablani I grusha

Paplyli tumani nat rikoy

 

Vykhadila na byerik katyusha

Na vysoky byerik na krutoy

Vykhadila na byerik katyusha

 

Na vysoky byerik na krutoy