Listen to Tai Yang Ge song with lyrics from 柔云

Tai Yang Ge

柔云1 Jan 2005

Tai Yang Ge Lyrics

夕阳红帆 - 柔云

词:司徒明

曲:RED SAILS IN THE SUNSET

海上飘着红帆

 

看夕阳艳丽

 

噢带走我爱人

 

迢迢去千里

 

当你向我问别

 

我意乱情迷

 

海上飘着红帆

 

你和我远离

 

你昨夜多温柔

 

今天寂寞无疑

 

愿你能早回头

从投入我的怀里

 

海上飘着红帆

 

看夕阳艳丽

 

噢带走我爱人

 

迢迢去千里

 

你昨夜多温柔

 

今天寂寞无疑

 

愿你能早回头

从投入我的怀里

 

海上飘着红帆

 

看夕阳艳丽

 

噢带走我爱人

 

迢迢去千里

 

***Lyrics are from third-parties***