Lian Ai Yu Gao

GiGi Liang31 Agt 2018
Lirik

恋爱预告 - 梁咏琪 (GiGi Liang)

词:郑国江

曲:陈百强

爱神也有苦恼

 

问他可知道

 

看看我的心似是醉了樱桃

 

人如熟了樱桃

 

爱情常向窗边低诉

 

恨他不知道

 

但愿今昔在情人梦里

 

写下痴心记号

 

窗外天空每朵白云

 

满写醉人曲谱

 

夜空星星向月儿说

 

甜蜜是这恋爱预告

 

爱情常向窗边低诉

 

恨他不知道

 

但愿今昔在情人梦里

 

写下痴心记号

 

窗外天空每朵白云

 

满写醉人曲谱

 

夜空星星向月儿说

 

甜蜜是这恋爱预告

 

窗外天空每朵白云

 

满写醉人曲谱

 

夜空星星向月儿说

甜蜜是这恋爱预告

 

甜蜜是这恋爱预告

 

***Lirik didapat dari pihak ketiga***

cover
00:0000:00
Putar daftar

Tidak ada lagu yang ditambahkan