Guai Zai Xue Tang   ﹙ 『 2002 Er Ge Jin Qu Ban Jiang Dian Li 』 Shi Da Er Ge Jin Qu  /  Zui Shou Die Mi Ma Mi Huan Ying Er Ge Da Jiang ﹚ 2004 Nancy Sit; 陈以诺
TrekGuai Zai Xue Tang ﹙ 『 2002 Er Ge Jin Qu Ban Jiang Dian Li 』 Shi Da Er Ge Jin Qu / Zui Shou Die Mi Ma Mi Huan Ying Er Ge Da Jiang ﹚

Artis: Nancy Sit; 陈以诺

Album: Xue Jia Yan Xin Qu + Jing Xuan - Mie Dou Zhan

Waktu rilis: 01-05-2004

 

薛:你地成日最喜欢在崩崩跳 真真妙 我哈哈笑

成日最喜欢在呱呱叫 可爱天真极了

安:我地成日似哗鬼在崩崩跳 你心慌叫 真系不得了

成日似青蛙在呱呱叫 你俾这班马溜激坏了

薛:照顾与劝导 你真不必苦恼

安:叫我地去听听话 谁又做得到

薛:要巨有进步 你不可心急燥

记住我这些话 真理永不枯燥

薛白

睡觉前起身之后记住要漱口

安白

千祈唔好乱大声嗌人去早抖

薛:有心事 就要敲下爹地妈咪房门口

巨地一定比你BLEE巴啦讲到够

安:其实你地只要听教听话就唔会out

安:大个仔

薛:大个女

合:将来一定有成就

合:你地成日最喜欢在崩崩跳 真真妙 我哈哈笑

成日最喜欢在呱呱叫 可爱天真极了

薛:你地成日

安:似哗鬼在崩崩跳

薛:真真妙

安:我就哈哈笑

薛:你地成日

安:似青蛙在呱呱叫

薛:可爱天真极了

薛:照顾与劝导 你真不必苦恼

安:叫我地去听听话 人人亦做得到

薛:要但有进步 你不可心急燥

记住我这些话 真理永不枯燥

合:听住啦 小朋友食饭前记住要洗手

薛:训觉前起身之后记住要漱口

安:见到公公婆婆让位比巨抖一抖

合:千祈唔好乱0甘大声嗌人去早抖

小朋友:有心事 就要敲下爹地妈咪房门口

巨地一定比你BLEE巴啦讲到够

其实你地只要听教听话0甘就唔会out

大个仔 大个女 将来一定有成就

合:你地成日最喜欢在崩崩崩崩跳

真真妙 我哈哈笑

成日最喜欢在呱呱呱呱叫

可爱天真极了

薛:完全明白

安:完全明白

合:完全明白了

***Lirik didapat dari pihak ketiga***

Album default
00:00/00:00
(0)