Di Jiu Tian Chang 1995 Poon Sow Keng
TrekDi Jiu Tian Chang

Artis: Poon Sow Keng

Album: Ba Li Dao

Waktu rilis: 10-03-1995

地久天长 - 潘秀琼

 

天会老

 

地会荒

 

只有我俩在一起呀

 

就变做地久天长

 

花会残

 

月会缺

 

只有我俩在一起呀

 

就觉得花月无恙

 

你是情意深呀

我是情意长

 

我俩永远同罗帐

 

我是多情女呀

你是多情郎

 

我俩永远配成双

 

天会老 地会荒

 

只有我俩在一起呀

 

天地就属于我俩

 

天会老

 

地会荒

 

只有我俩在一起呀

 

天地就属于我俩

***Lirik didapat dari pihak ketiga***

Album default
00:00/00:00
(0)