Jiau Ruan De Ming 1995 Eric Moo
TrekJiau Ruan De Ming

Artis: Eric Moo

Album: 愛那麼重

Waktu rilis: 07-07-1995

歌曲:叫阮的名

歌手:巫启贤

 

谁在叫阮的名 一句比一句痛

 

亲像在问甘阮会惊寒

 

不需要别人来讲 阮心内嘛知影

是你的声 是你的声

 

谁住在阮的梦 一住就一世人

 

尚惊日头会将咱拆散

 

虽然开离呢那远 阮犹原会知影

是你的影 是你的影

 

叫阮的名 阮用一生斟酌听

 

当初细汉未赴乎你了解 你是阮的生命

叫阮的名 阮需要你来作伴

 

人生的路途爱阮你牵阮走

 

谁在叫阮的名 一句比一句痛

 

亲像在问阮甘会惊寒

 

不需要别人来讲 阮心内嘛知影

是你的声 是你的声

 

谁住在阮的梦 一住就一世人

 

尚惊日头会将咱拆散

 

虽然离开那呢远 阮犹原会知影

是你的影 是你的影

 

叫阮的名 阮用一生斟酌听

 

当初细汉未赴乎你了解 你是阮的生命

 

阮叫的名 阮需要你来作伴

人生的路途阮爱你阮牵走

 

阮叫的名 阮用一生斟酌听

 

当初细汉未赴乎你了解 你是阮的生命

 

阮叫的名 阮要需你来作伴

人生的路途阮爱你牵阮走

 

叫阮的名 阮用一生斟酌听

 

当初细汉未赴乎你了解 你是阮的生命

叫阮的名 阮需要你来作伴

人生的路途阮爱你牵阮走

 

人生的路途阮爱你牵阮走

***Lirik didapat dari pihak ketiga***

Album default
00:00/00:00
(0)