Jag finns kvar 2003 Poets
TrekJag finns kvar

Artis: Poets

Album: We are Poets

Waktu rilis: 25-01-2003

Jag finns kvar - Poets

Jag ä r en frå ga utan svar

 

Aldrig tydlig aldrig klar

 

Ingen knä hund att klappa ibland

 

Och jag tä nker glö mma allt ni sagt

 

Jag ska sluta gå I takt

 

Era drö mmar dom har aldrig handlat kring mig och mitt liv

 

Och vad ä r det som ni vill fö rstå

 

Ska ni resa er och gå om jag sä ger precis som det ä r

 

Och nä r ska nå n frå ga om jag vill

 

Ha ett liv dä r allt stå r still

 

Era drö mmar finns inte kvar

 

Fö r jag vill att verkligheten brä nns

 

Jag vill kä nna hur det kä nns

 

Att stå stadigt nä r stormen tar fart

 

Och det som vill styra allt jag gö r

 

Det ä r just det som fö rstö r mina drö mmar

Men jag finns kvar

 

Men du ser vad andra inte ser

 

Att det finns så mycket mer

 

Under ytan som jag nä stan glö mt

 

Hjä lp mej att visa att jag kan

 

Gå frå n pojke upp till man

 

Att ta steget och ä ndå fö rbli den jag ä r

 

Andra drar mig lä ngre ner

 

Jag ä r inte den ni ser

 

Jag fö rsö ker att glö mma och fortsä tta drö mma ä ndå

 

Era ord era lö gner ska jag aldrig mer lita på

 

Fö r jag vill att verkligheten brä nns

 

Jag vill kä nna hur det kä nns

 

Att stå stadigt nä r stormen tar fart

 

Och hur kan ni sä ga att jag ska

 

Bli en så n som ni vill ha utan drö mmar

Nä r jag finns kvar

 

Jag ä r hä r

 

Fö r jag finns kvar

 

Jag finns kvar

 

Jag finns kvar

***Lirik didapat dari pihak ketiga***

Album default
00:00/00:00
(0)