Zi Ji Tong Xin 1979 Susanna Kwan
TrekZi Ji Tong Xin

Artis: Susanna Kwan

Album: Zhi Ji Tong Xin

Waktu rilis: 01-07-1979

人同人太多

有幸你能Y知己良朋

但愿K生S系

重情x最好乜都

R危仍挽手 Q兄道弟

H遇靠朋友 彼此提y

互助不拘名位

情x要真 心永久光x

幻相^ 同舟要共

有y同 甘苦也要抵

著信心 心家不

真同交往 情感白M

勉r加 私心要放低

助人助己 快 一世

重情x最好乜都

R危仍挽手 Q兄道弟

H遇靠朋友 彼此提y

互助不拘名位

情x要真 心永久光x

幻相^ 同舟要共

有y同 甘苦也要抵

著信心 心家不

真同交往 情感白M

勉r加 私心要放低

情x未可代替

啦啦啦.......

有y同 甘苦也要抵

助人助己 快 一世

***Lirik didapat dari pihak ketiga***

Album default
00:00/00:00
(0)