Heartless 1997 Chen Yalan
TrekHeartless

Artis: Chen Yalan

Album: Ruo Shi Ting Ren Jiang

Waktu rilis: 01-06-1997

同款的歌声 同款阮一人 同款无人来作伴

糊涂的恋梦 做来袂轻松 亲像对阮讲苦恋当时行

 

同款的心晟 无免顾生命 诅咒嘛无卡诅

 

看你的虚华 对阮亲像冰山 咱俩人爱只有你知影

 

我想你无血无心肝 缘分那袂煞搁按怎

 

为你失魂颠颠倒倒 连热天也畏寒

 

也已经无血无心肝 无免搁要求作阵行

 

自己疼惜自己 无通伤悲

 

孤孤单单一个人生活

 

同款的心晟 无免顾生命 诅咒嘛无卡诅

 

看你的虚华 对阮亲像冰山 咱俩人爱只有你知影

 

我想你无血无心肝 缘分那袂煞搁按怎

 

为你失魂颠颠倒倒 连热天也畏寒

 

也已经无血无心肝 无免搁要求作阵行

 

自己疼惜自己 无通伤悲

孤孤单单一个人生活

 

我想你无血无心肝 缘分那袂煞搁按怎

 

为你失魂颠颠倒倒 连热天也畏寒

 

也已经无血无心肝 无免搁要求作阵行

 

自己疼惜自己 无通伤悲

孤孤单单一个人生活

***Lirik didapat dari pihak ketiga***

Album default
00:00/00:00
(0)