Xin Tiao Wu Sheng 2004 Kary Ng
TrekXin Tiao Wu Sheng

Artis: Kary Ng

Album: Cookies 4play

Waktu rilis: 25-10-2004

心跳无声 - 吴雨霏 (Kary Ng)

词:林若宁

曲:梁基爵

无声无息各安天命

但求月老眨眨眼做个反应

情绪没法安静

睡了蜻蜓亦吃惊

问我怎为爱人心跳暂停

燃烧明明无声

何解竟将我梦见的人吓惊

他天生爱冷静

如果他爱热情

他应该会踏破天涯看清

我未出世都已约定

人海里他会跟我畅泳

仿佛天上花开有声

 

洋烛尤如行星

何解吹熄了

热爱反而看清

他天生爱冷静

如果他爱热情

他应该会踏破天涯看清

我未出世都已约定

人海里他会跟我畅泳

仿佛天上花开有声

 

怎么恐怕睁开眼睛

谁人愿意大放光明

***Lirik didapat dari pihak ketiga***

Album default
00:00/00:00
(0)