OrLog In

何必相逢 (98' Live Version)

吳鶯音, 劉韻1998年5月1日

Lyrics

何必相逢 (98' Live Version) - 吳鶯音

詞:陳棟蓀

曲:姚敏

 

來也匆匆

 

去也匆匆

相識何必又相逢

相逢又把相思種

反使我滿眼淚如潮湧

見也匆匆

 

別也匆匆

 

相識何必又相逢

相逢又把相思種

反使找添上煩惱重重

儂心為郎 本已凍

恨蒼天為何不放鬆

 

偏在狹路又相逢

古井重起波動

 

來也匆匆

 

去也匆匆

相識何必又相逢

相逢又把相思種

反使我鈎起往事舊夢

 

來也匆匆

 

去也匆匆

 

相識何必又相逢

相逢又把相思種

反使我鈎起往事舊夢

 

 

 

***歌詞來自第三方***