Indian Levels

Avicii2012年11月17日
歌詞

Saari duniya ek taraf

Aur ek taraf hai tu

 

Tu hi khalish tu hi khuloosh

Aur tu hi justaju

 

Saari duniya ek taraf

Aur ek taraf hai tu

 

Tu hi khalish tu hi khuloosh

 

Aur tu hi justaju

 

If I don't have you

If I don't have you

 

If I don't have you

 

If I don't have you

 

Saari duniya ek taraf

Aur ek taraf hai tu

Tu hi khalish tu hi khuloosh

Aur tu hi justaju

Saari duniya ek taraf

Aur ek taraf hai tu

Tu hi khalish tu hi khuloosh

Aur tu hi justaju

 

If I don't have you

 

If I don't have you

 

If I don't have you

 

If I don't have you

 

If I don't have you

 

If I don't have you

 

If I don't have you

If I don't have you

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲