Ai Qing Bai Pi Shu

陳輝陽2001年8月25日

歌詞

愛情白皮書-孫耀威

 

是我過去一再自欺

是我過去一再自欺

原諒我欠你真對不起

原諒我欠你真對不起

刻意躲避着無奈看見你心底最歡喜

刻意躲避着無奈看見你心底最歡喜

是你叫我感覺自卑

是你叫我感覺自卑

其實我最愛你偏愛不起

其實我最愛你偏愛不起

心裏多落寞

心裏多落寞

沉默對你説心底那一聲愛你

沉默對你説心底那一聲愛你

仍懷念偶遇當天

仍懷念偶遇當天

愛若醉若離

愛若醉若離

滲滿笑語驚喜和趣味

滲滿笑語驚喜和趣味

然後遍歷風波痛着説別離

然後遍歷風波痛着説別離

那一刻情與夢

那一刻情與夢

仍歷歷未依稀

仍歷歷未依稀

其實你是我天地

其實你是我天地

但偏偏逃退避

但偏偏逃退避

越痛越去想越來越痴越難棄

越痛越去想越來越痴越難棄

其實你是我天地

其實你是我天地

但當初的約定

但當初的約定

像每陣歎息伴隨夜風在流離

像每陣歎息伴隨夜風在流離

 

 

 

 

***歌詞來自第三方***