Para Salud

LMF大懶堂2016年9月26日
歌詞

Para Salud - LMF大懶堂

喂玩還玩要玩得醒目D先

有咁多過你揀咪搞到咁危險

做咗咁耐悶人要轉換下新觀點

咪聽人地老點唔好玩就即刻閃

喂玩還玩要玩得醒目D先

有咁多過你揀咪搞到咁危險

做咗咁耐悶人要轉換下新觀點

咪聽人地老點唔好玩就即刻閃

 

新觀點

 

Ai ya ya 呢期又有乜好玩

咪又系大懶堂呢一班旦散

四圍作反系要玩嘢就咪託手掙

乜嘢狗屎垃圾都可以諗一餐

Oh la la

做人呢就無話一定一定無分界限

是是但但求求其其唔理邊個楂旗

咪一樣咁賴皮

豬扒爬上樹那又有乜咁出奇

橫睇掂睇 近睇遠睇 換個角度睇

你唔試下新嘢都唔好話

我教壞你個仔

太陽之下日日日日無新事

喂 你咪怪我多事

同一件事反轉嚟睇又有乜唔可以

一加一唔一定等於二

易過借火 諗簡單的那咁有過左

咪等餐懵 等埋同一個結果

新觀點 新觀點

 

Yeah

你問我點睇未來有乜嘢大計

我就梗系話懶得睇 睇乜鬼

擔心咁多都都系無謂

或者一個唔好彩俾我中左頭獎

打跛雙腳都唔駛靠人養

做人就唔駛成日咁緊張

天跌落嚟咪最多一齊香

新鮮新觀點 我話點樣就點樣

揀揀揀揀揀你又識揀D乜去玩

打機唱K定系死玩 Line 當早餐

又或者買個向海嘅

單位就決定唔再食晏

早中夜直踩曬三更

面青脣白反曬白眼

聖誕新年除夕

倒數要喱系屋企玩煮飯

好刻板 條路系你自己揀自己行

我阿肥就無你咁得閒

喂玩還玩要玩得醒目D先

有咁多過你揀咪搞到咁危險

做咗咁耐悶人要轉換下新觀點

咪聽人地老點唔好玩就即刻閃

喂玩還玩要玩得醒目D先

有咁多過你揀咪搞到咁危險

做咗咁耐悶人要轉換下新觀點

咪聽人地老點唔好玩就即刻閃

Para para para salud para para salud

 

新鮮點 新觀點 新體驗

你唔好成日聽人老點

你唔去行先你點會獨當一面

其實每個人都有佢嘅份量同打算

你唔去破舊立新 系唔系等於唔掂

唔通等D俗流帶你隨處閃

相信自己尊重人地

就算做自己都大條道理

 

喂玩還玩要玩得醒目D先

有咁多過你揀咪搞到咁危險

做咗咁耐悶人要轉換下新觀點

咪聽人地老點唔好玩就即刻閃

喂玩還玩要玩得醒目D先

有咁多過你揀咪搞到咁危險

做咗咁耐悶人要轉換下新觀點

咪聽人地老點唔好玩就即刻閃

Para para para salud para para para salud

Para para para salud para para para salud

Para para para salud para para para salud

Para para para salud para para salud

 

Para salud

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲