Shui Lian

吳國敬2004年7月7日
歌詞

 

睡蓮 (A Water Lily) - 吳國敬 (Ng Kwok King)

詞:因葵

曲:周啟生

我已愛上你 愛你愛你一切

半醉雙眼緊閉 如像睡蓮像個迷

我説我愛你 愛你愛你一世

無奈我 還是放低

昨晚光輝 盡變了安慰

不需要再度覆提

仍心裏那樣着迷

逝去光輝 盡已經枉費

不敢説背後問題

仍珍惜此際一切

I LOVE YOU

I NEED YOU

我已背棄你 以往以往一切

彷彿風雨交替 然後未來是個迷

我已欠了你 欠你欠你一世

忘掉你 從未徹底

昨晚光輝 盡變了安慰

不需要再度覆提

仍心裏那樣着迷

I LOVE YOU

逝去光輝 盡已經枉費

不敢説背後問題

仍珍惜此際一切

I LOVE YOU

I NEED YOU

I LOVE YOU

I NEED YOU

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲