[METAL成熟時] The 80s - 重金屬新浪潮

2017年11月8日

歌曲列表

有關 [METAL成熟時] The 80s - 重金屬新浪潮
喺上一個歌單《The 70s - 從藍調到金屬》裡面認識過喺70年代堀起嘅METAL之後,今次我地一齊再向前推進!
喺80年,重金屬音樂開始進入主流市場,更甚至主宰當時音樂界,可見呢股音樂勢力不能忽視!