MISIA的專輯Take U Down

Take U Down

MISIA2022年4月15日 1 首歌

歌曲列表

有關Take U Down :

如果你正在尋找適合的音樂來調整自己的心情,那就上JOOX在線收聽 Take U Down吧! 由MISIA 一同推出的 Take U Down 於 2022年4月15日 上架,收錄合共1 首歌曲,每首作品互相配合,造就這張完美的專輯!

MISIA的專輯Cool For The Summer
Cool For The Summer2022年8月5日
MISIA的專輯Zombie (feat. Farisha)
Zombie (feat. Farisha)2022年7月15日
MISIA的專輯So Lost
So Lost2022年5月27日
.