Chan Po Chu Zhu Guang Bao Qi(Xin Qu+Jing Xuan)

陳寶珠2003年12月23日 18 首歌
有關 Chan Po Chu Zhu Guang Bao Qi(Xin Qu+Jing Xuan)
香港熱播劇珠光寶氣由陳寶珠演唱,百代於2003年發行。這張專輯配上劇情聆聽,別有一番味道。歌中有劇情,劇中亦是歌。喜歡該劇的朋友不妨一試。