Ai Dao Ni Fa Kuang (Out Of Control Mix) 2001 谭咏麟
เพลงAi Dao Ni Fa Kuang (Out Of Control Mix)

ศิลปิน: 谭咏麟

อัลบัม: Fei Yi Ban De Tan Yong Lin

ออกเมื่อ: 15-08-2001

คุณต้องจ่ายเงินเพื่อฟังเพลงนี้ สมัคร VIP เพื่อฟังเพลง

我爱你爱到发狂!

发晒狂!

我爱你爱你爱你!

My Sharona!

我爱到我快发狂!

实发狂!

我爱你爱你爱你!

My Sharona!

我爱到发狂!

要发狂!

我爱我要爱到你发了狂!

发晒狂!

要你爱你要你!

My My My My My Woo!

My My My My Sharona!

 

我爱你爱到发狂!

发晒狂!

我爱你爱你爱你!

My Sharona!

我爱到我快发狂!

实发狂!

我爱你爱你爱你!

My Sharona!

我爱到发狂!

要发狂!

我爱我要爱到你发了狂!

发晒狂!

要你爱你要你!

My My My My My Woo!

My My My My Sharona!

 

My My My My Sharona!

 

我爱你爱到发狂!

发晒狂!

我爱你爱你爱你!

My Sharona!

我爱到我快发狂!

实发狂!

我爱你爱你爱你!

My Sharona!

我爱到发狂!

要发狂!

我爱我要爱到你发了狂!

发晒狂!

要你爱你要你!

My My My My My Woo!

 

My My My My My My My My My My My My Woo!

My My My My Sharona!

 

My My My My Sharona!

 

My My My My Sharona!

 

My My My My Sharona!

 

Woo……My Sharona!

 

Woo……My Sharona!

 

Woo……My Sharona!

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

Album default
00:00/00:00
(0)